ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย ตำ่แหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้ง 1/2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนดประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้ง 1/2564 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้ง 5 สำนักงานเขตพื้นที่ ในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย