ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังและมอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.ชร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาทบทวนตัวชี้วัด กรอบวงเงินงบประมาณ โครงการฯและปฏิทินดำเนินการ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. และสภาพการดำเนินงานที่ผ่านมา และ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย