ประชุมขับเคลื่อน สพป.เชียงราย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย