ประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET สพป.เชียงรายเขต 1 นักเรียนสมัครสอบกว่า 3,000 คน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams กรรมการคุมสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ของศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 1 ที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี 20สนามสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 มีจำนวนนักเรียน 2,533 คน และสนามสอบชั้น ม.3 จำนวน 16 สนามสอบ นักเรียน 372 คน ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย