ปฐมนิเทศ 35 ครูผู้ช่วย พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง มีการพัฒนาให้มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย