ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบกระเป๋านักเรียน คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เดินทางมอบกระเป๋านักเรียนตามโครงการ “คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง จำนวน 200 ใบ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นตัวแทนในการรับมอบและให้การต้อนรับ ก่อนที่จะมอบให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และสพป.เชียงราย เขต 4 ท่ามกลางผู้มาร่วมให้การต้อนรับและรับมอบได้แก่ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการและครูในเรียนที่ได้รับการเลือกให้ได้รับกระเป๋าได้เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย