ถอดบทเรียนโรงเรียน สร้างแนวทาง ON-SITE 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-SITE 100 เปอร์เซ็นต์ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบคุณครูชุมชนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียนมาถอดบทเรียน ให้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย