ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย แนะนำให้เร่งสร้างนวัตกรรมโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักความเป็นห้วยแม่ซ้าย สายน้ำแห่งขุนเขา ถิ่นวัฒนธรรมแห่งชนเผ่า  ฟื้นฟูพื้นฐานโรงเรียนสุจริต พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาศักยภาพภายนอกให้มีความสวยงาม ปลอดภัย สะอาด น่าอยู่น่ายล เพื่อให้เป็นที่รู้จักสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กนักเรียนและชุมชน โดยมีนายนัทที บุญศรี ผอ.โรงเรียนและคณะครูรับมอบนโยบาย ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย