ตรวจเยี่ยมและร่วมเปิดอาคารไพศาลประชาทร โรงเรียนบ้านกกน้อย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกาผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านกกน้อย พร้อมร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “ไพศาลประชาทร” ที่ได้รับความเมตตาจากพระไพศาลประชาทร พระไพศาลประชาทร วิ. หรือหลวงพ่อพบโชค ร่วมทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ก่อนมอบนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 5 พ. ในการเปิดภาคเรียน แบบon-site 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อแก้ปัญหา “ภาวะการเรียนรู้ถดถอย” ณ โรงเรียนบ้านกกน้อย ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย