ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและเกียรติบัตร โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา ประเทศไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการประชุมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา ประเทศไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับครูผู้สอน จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพวงชมพู ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย