ตรวจเยี่ยมการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร “สันต้นเปา” ศูนย์กลางบริหาร ร.ร.อนุบาลเชียงราย

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารเรียน “สันต้นเปา” ที่เก่าแก่และทรงคุณค่า ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ให้เป็นอาคารอำนวยการสำหรับศูนย์บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา โดยมีนายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปาต.ริมกก อ.เมือง