ตรวจความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียน 2/2564 โรงเรียนอนุบาล

หัวฝายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจความเรียบร้อย และความพร้อมรอบด้านของการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย โดยมี ดร.นฤมล พันลุตัน ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย