ตรวจความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียน 2/2564 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจความเรียบร้อย และความพร้อมรอบด้านของการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ โดยมี ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย