ดร.นฤมล ผอ.ร.ร.อนุบาลหัวฝาย รับการเรียนรู้สภาพจริงฯ พัฒนาการเป็นผู้บริหารการศึกษา สพฐ. ก่อนเข้าสู่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะและมอบประสบการณ์นักบริหารงานการศึกษาให้กับ ดร.นฤมล พันลุตัน ผอ.ร.ร.อนุบาลหัวฝาย ที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 6 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัด พร้อมได้มอบหมายให้นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์ฯ ในปฏิบัติหน้าที่ในสภาพจริง ศึกษาวิเคราะห์สภาหปัญหา และจัดทำกรณีศึกษาเพื่อวางแผนกลยุทธ์การบริหาร ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย