จิตอาสาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มอบจอคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับมอบจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง และกระเป๋านักเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศธ. ณ โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย