คัดเลือกผลงานวิซาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices)

วันที่ 12 กันยายน 2564 คณะกรรมการการคัดเลือกผลงานวิซาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices)ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมระดับจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพวงทองสพป.เชียงราย เขต 1