คัดเลือกผลงานวิชาการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 11 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการคัดเลือกผลงานวิชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices : BP) การจัดการศึกษาเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกำลังใจการปฏิบัติงานและสนุนสนุนการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนรวม ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 1,600 คน ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย