คณะลูกเสือเชียงราย ถวายพวงมาลาและราชสดุดีงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 96

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2564” ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 96 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าลูกเสือ- เนตรนารี จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายมาร่วมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย