แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. บ้านโป่งเกลือ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
2. บ้านโป่งช้าง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
3. ดอยลานพิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
4. บ้านโล๊ะป่าตุ้ม เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
5. บ้านจำบอน เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
6. บ้านผาเสริฐ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
7. บ้านโป่งนาคำ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
8. บ้านดอยฮาง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
9. บ้านโป่งน้ำร้อน เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
10. บ้านท่าสาย เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
11. บ้านหัวดอย เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
12. ห้วยพลูพิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
13. บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
14. บ้านถ้ำผาตอง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
15. บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
16. อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
17. บ้านนางแลใน เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
18. บ้านนางแล เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
19. บ้านสันต้นขาม เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
20. บ้านโป่งพระบาท เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
21. บ้านโป่งน้ำตก เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
22. บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
23. บ้านขัวแคร่ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
24. บ้านป่าสักไก่ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
25. บ้านริมลาว เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
26. บ้านป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
27. บ้านห้วยทราย เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
28. บ้านปุยคำ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
29. บ้านสันกลาง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
30. บ้านหนองหม้อ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
31. บ้านแม่กรณ์ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
32. บ้านปางริมกรณ์ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
33. บ้านปางคึก เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
34. บ้านปางลาว เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
35. บ้านเวียงกลาง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
36. ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
37. ห้วยเจริญวิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
38. บ้านหนองบัวแดง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
39. บ้านโล๊ะป่าห้า เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
40. บ้านห้วยทรายขาว เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
41. บ้านรวมมิตร เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
42. ผาขวางวิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
43. แม่ยาววิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
44. บ้านทุ่งหลวง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
45. บ้านห้วยขม เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
46. อนุบาลหัวฝาย เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
47. อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
48. บ้านป่ายางมน เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
49. บ้านป่ายางหลวง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
50. บ้านน้ำลัด เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
51. บ้านเวียงกือนา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
52. อนุบาลเชียงราย เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
53. บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
54. อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
55. บ้านห้วยชมภู เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
56. บ้านปางขอน เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
57. บ้านผาลั้ง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
58. บ้านจะคือ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
59. บ้านห้วยแม่เลี่ยม เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
60. แม่มอญวิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
61. บ้านห้วยแม่ซ้าย เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
62. บ้านป่าก๊อ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
63. บ้านหัวดง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
64. บ้านดงป่าเหมี้ยง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
65. บ้านป่าแหย่ง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
66. บ้านโป่งฮึ้ง เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
67. บ้านร่องปลาขาว เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
68. อนุบาลห้วยสัก เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
69. บ้านร่องเผียว เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
70. ร่องเบ้อวิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
71. ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
72. บ้านกกน้อยวิทยา เมืองเชียงราย เปิดดูเอกสาร
73. บ้านดอน เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
74. บ้านชัยพฤกษ์ เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
75. บ้านช่องลม เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
76. บ้านจอเจริญ เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
77. บ้านดอยงาม เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
78. บ้านสมานมิตร เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
79. บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
80. ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
81. บ้านป่าบง เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
82. บ้านหนองบัวผาบ่ม เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
83. บ้านเมืองชุม เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
84. เวียงแก้ววิทยา เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
85. บ้านศรีเวียง เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
86. บ้านเวียงชัย เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
87. อนุบาลเวียงชัย เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
88. บ้านเวียงเดิม เวียงชัย เปิดดูเอกสาร
89. อนุบาลดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
90. บ้านปงเคียน เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
91. บ้านร่องหวาย เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
92. บ้านโป่ง เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
93. บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
94. บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
95. อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
96. เวียงเชียงรุ้งวิทยา เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
97. บ้านป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
98. บ้านห้วยหมากเอียก เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
99. บ้านห้วยห้างป่าสา เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
100. บ้านห้วยขี้เหล็ก เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร
101. บ้านป่าซางเหนือ เวียงเชียงรุ้ง เปิดดูเอกสาร