ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือ Dear English Teachers ของคุณเกียรติ ช่วยการ

สถาบันภาษาอังกฤษได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเกียรติ ช่วยการ ผู้เขียนหนังสือ Dear English Teachers โดยอนุญาตให้เผยแพร่ไฟล์หนังสือดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
https://chiangrai1-go-th-wp-content.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/30090712/English-Book.pdf

ใส่ความเห็น