กรอบอ้างอิงที่ใช้วัดความสามารถ ทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

https://chiangrai1-go-th-wp-content.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/30091741/CEFR.pdf

ใส่ความเห็น