กลุ่มอำนวยการ

กระดานข่าว

เรียนสอบถาม ทางกลุ่มอำวยการ ค่ะ ว่าการสำรวจรายชื่อ ครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ … ให้ ได้เรียน ป.บัณทิต นี้ จะมี การจัดทำโครงการจากทางเขต เหมือนปี 57 ที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะว่า ยังมีอีกหลายคน ที่ยัง รอ เขตสำรวจเรียนใน ปี 58 นี้ ค่ะ

ขอทราบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู นักเรียน และทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาของ สพป.เชียงรายเขต ๑ ทั้งหมด เพ่ือนำไปวิเคราะห์บริบทเขตพื้นที่ ในการเสนอโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

ผมตามหาไม่พบ หรือถ้ามี ขอให้ปรับปรุงเพื่อเข้าถึงข้อมุลได้ง่ายกว่านี้ได้ไหม