กลุ่มอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อคัดเลือกครูฯ ตามสัดส่วนของจังหวัดเชียงราย จังห ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ Sites นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไขหรือลบทิ้งไป แล้วมาเริ่มเขียนกัน! นายสมคิด อุดปิน ...
อ่านเพิ่มเติม

การสอบ O-NET ปีกศ.2558

สนามสอบโอเน็ต ป.6/2558 ที่แม่กรณ์เรียบร้อย สมบูรณ์พร้อม นายสมคิด อุดปิน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระด ...
อ่านเพิ่มเติม

การชี้แจงพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ พ.ศ.2558

สพป.เชียงราย เขต1 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชีย ...
อ่านเพิ่มเติม