กลุ่มกฏหมายและคดี

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มกฏหมายและคดี

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
bay

ว่าที่ร้อยตรี พิมลชัย จารุสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี  พิมลชัย  จารุสาร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
kai

นาย กลยุทธ กลิ่นจำปา

นิติกรปฏิบัติการ

นายกลยุทธ  กลิ่นจำปา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668