ปีการศึกษา 2566 ปีทองแห่งคุณภาพการศึกษา ของ สพป.เชียงราย เขต 1