การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วย สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.น่าน เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางลิงค์ดังนี้

ใส่ความเห็น