Coachig Team สพฐ. ถอดและถ่ายทอดประสบการณ์ 5 ผอ.สพท Cluster 16

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการและประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ประจำเขตตรวจราชการที่ 16(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพท grnjดำเนินการเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศการบริหารการจัดการศึกษาและถอดประสบการณ์นักบริหารการศึกษา ให้กับผู้รับการประเมิน จำนวน 5 รายได้แก่ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน และว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง จ.แพร่