สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 63