สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมการประชุมออนไลน์ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา ·เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายและความห่วงใยในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย