สพป.เชียงราย เขต 1 รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และน.ส.เพ็ญศรี คำโป่ง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้การต้อนรับ นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงรายและคณะ ที่ได้มาติดตามและให้ข้อแนะนำการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย