สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ เพื่อรักษามาตรการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดู่ ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ได้บรรจุแต่งตั้งครบ 6 ของนางระพีพรรณ กองมงคล โดยมีนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนผู้ทำหน้าที่โค้ชชิ่ง(Coaching) ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู มาร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย