สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ให้กับนายกิตติพงศ์ มงคลคำ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ในด้านต่างๆ ในช่วง 6 เดือนภายหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่ง โดยมีทีมโค้ชชิ่ง Coaching นำโดยนายระดับ ตาเต ผอ.ร.ร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) นายทองเดิน เผ่าดี ผอ.ร.ร.อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายอุปถัมภ์) และนายขจร แก้วตา ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไอยรา ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย