สพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ON-SITE 100% สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ON-SITE 100% สพป.เชียงราย เขต 1 แก่ น.ส.สุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไปเผยแพร่ สพฐ.และคณะ ที่ได้มาติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย