ศูนย์สอบวิชาการนานาชาติ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้มข้น นักเรียน 4 จังหวัดคึกคักร่วมสอบกว่า 900 คน

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการได้ตรวจเยี่ยมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง รอบระดับประเทศ ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย สพป.เชียงราย เขต 1 เป็น 1 ใน 39 ศูนย์สอบทั่วประเทศ มีผู้มาสอบแข่งขันทั้งหมด 861 คน จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย