ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน “ปลอดภัย ครูปลอดอบายมุข” บ้านป่าแหย่ง

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน “ปลอดภัย ครูปลอดอบายมุข” บ้านป่าแหย่ง วันที่ 20 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวิชัย ไพยารมณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านป่าแหย่งซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ชื่นชมความตั้งใจ อดทนและเสียสละสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนอันเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่บริการ อีกทั้งยังได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย ครูปลอดอบายมุข แนะนำให้นำผลงานที่มีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธาให้ผู้ปกครองไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าศึกษา โดยมีนางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมกันให้ต้อนรับ ณ ร.ร.บ้านป่าแหย่ง ม. 6 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น