ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ติดตามและตรวจเยี่ยม การพัฒนารอบด้านของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา พร้อมกล่าวชื่นชมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบแนวคิด “ โรงเรียนสวยด้วยมือเรา สถานศึกษาปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล ให้พัฒนาศักยภาพภายนอกสู่ภายใน ด้วยความหนึ่งเดียวกัน” โดยมีนายองครักษ์ ณ อุบล ผอ.โรงเรียนและคณะครูรับมอบนโยบาย ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย