ผอ.สพป.ชร.1 พบปะผู้บริหารอำเภอเวียงชัย ชื่นชมการพัฒนาโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะมอบนโยบายในการประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเวียงชัยพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ กล่าวชื่นชมผู้บริหารและคณะครูที่ได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม สามารถประสานการสนับสนุนเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดระบบ Softener Reverse Osmosis (RO) มูลค่ากว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท คุณสรรเสริญ จุฬางกูร ให้นักเรียนได้ดื่มได้ใช้ พร้อมนโยบายจุดเน้น อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ณ โรงเรียนชัยพฤกษ์ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย