ประชุมตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูฯ เชียงราย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง จังหวัดเชียงราย ก่อนนำเสนอ อกศจ. พิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย