ถวายเทียนพรรษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) วัดบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่ถวายเทียนพรรษาวัดดอนเลย อ.เวียงชัย คณะสพป.เชียงราย เขต 1 นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง คณะครูและนักเรียน ร.ร.อนุบาลเวียงเขียงรุ้ง ได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา พร้อมขอพรจากพระสิริพัฒโนดมเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย(ธรรมยุต) วัดบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย