ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทร. 0-5371-7050, 0-5360-0189, 0-5371-1410, 0-5371-3667 
โทรสาร. 0-5371-3668

E-mail : chiangrai1@hotmail.com, cr1obec@gmail.com