ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทร. 0-5360-0189, 0-5371-1410โทรสาร. 0-5371-3668One Stop Service 130
หมายเลขต่อ(ภายใน)หน้าห้อง ผอ. 140หน้าห้อง รองฯ ผอ. 114, 115, 116
โอเปอเรเตอร์ 111อำนวยการ 112กลุ่มงานพัสดุ 119
กลุ่มบริหารงานการเงิน 120, 121กลุ่มนโยบายและแผน 123, 124หน่วยตรวจสอบภายใน 131
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 126กลุ่มบริหารงานบุคคล 127, 128กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 129
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 137, 138กลุ่มกฎหมายและคดี 141, 142กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 145
E-mail : chiangrai1@hotmail.com, cr1obec@gmail.comรปภ. 113

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (สายตรง)

Facebook สพป.เชียงราย เขต 1

1กลุ่มบริหารงานบุคคล086-4297323
2กลุ่มนโยบายและแผน086-4297324
3กลุ่มอำนวยการ086-4297325
4กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-4297326
5กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 086-4297327
6กลุ่มนิเทศฯ086-4297330
7กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ096-7818744

กลุ่มกฏหมายและคดีlaw@cri1.go.th
กลุุ่มอำนวยการdirector@cri1.go.th
กลุ่มนโยบายและแผนplan@cri1.go.th
กลุ่มบริหานงานบุคคลpersonnel@cri1.go.th
กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษาpromote@cri1.go.th
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาsupervisory@cri1.go.th
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์money@cri1.go.th
หน่วยตรวจสอบภายในaudit@cri1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯit@cri1.go.th
กลุ่มพัฒนาครและบุคลากรทางการศึกษาูhrdevelopment@cri1.go.th