#ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านผาลั้ง รับฟังปัญหาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านผาลั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รับฟังและหาแนวทางแก้ไขความขาดแคลนพร้อมมอบนโยบายของ สพฐ. ที่ให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียน รูปแบบ on-site 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อแก้ปัญหา “ภาวะการเรียนรู้ถดถอย” ณ โรงเรียนบ้านผาลั้ง ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย