ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 12/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 จัดส่งผลและข้อสอบ NT ให้ สพฐ. ประมวลผลในระดับชาติ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย น.ส.ธนารักษ ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ...
อ่านเพิ่มเติม