ขอประชาสัมพันธ์การถวายพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

จังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพท์ โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2563 ณ วัดเขาโบสถ์ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอยางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น ช่องทางการบริจาค

  • ส่งเงินสดโดยตรง ได้ที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริหารการคลัง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจัตร กรุงเทพมหานคร
  • โอนเงินสดเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี”กฐินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร” บัญชีประเภทออมทรัพย์ 039-0-39714-8