ข่าวบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ (แยกตามสนามสอบ) สนามสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สนามส ...
อ่านเพิ่มเติม